• ekonomické poradenství, nákladový controlling
  • outsourcing účetnictví a daňové evidence
  • outsourcing mezd a personalistiky

Daňové úlevy v souvislosti s COVID 19

Daňové úlevy

O nejnovějších daňových úlevách informovalo MF v tiskové zprávě aktualizované dne 16.10.2020 a v tiskové zprávě ze dne 23.10.2020. 

Finanční správa zřídila stránku Nouzový stav (COVID-19), kde nadále zveřejňuje informace o daňových povinnostech v souvislosti s koronavirem 

Úlevy na úrovni rozhodnutí ministryně financí (ve formě generálních pardonů, tzv. liberační balíčky) byly vyhlášeny ve Finančním zpravodaji 4 až 7/2020, 9/2020 a naposledy 26.10.2020 v čísle 25/2020).

Vládní daňový balíček, který přinesl změny daňových zákonů, nabyl účinnosti 1.7.2020 Kromě možnosti zpětného zápočtu daňové ztráty do základu daní z příjmů a snížení sazeb daně silniční pro některé vozidla (např. pro "velká nákladní vozidla"), které lze použít již pro rok 2020, došlo dále např. k přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů 25.9.2020 

Aktuálně schválená či projednávaná opatření

Nařízením vlády č. 388/2020 Sb. se od 1.10.2020 zvýšila částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti z 12.800 Kč na 13.600 Kč, tedy o 800 Kč.

Dne 14.10.2020 vláda schválila pokračování již dříve vypsaných dotačních programů COVID-nájemné a COVID-kultura a nově také podporu autobusových přepravců COVID-BUS, který bude spuštěn 26.10.2020.

Vláda 8.10.2020 schválila změny v ošetřovném (viz tisková zpráva MPSV ze dne 16.10.2020), které ovšem ještě musí potvrdit Parlament, poslanci jej schválili 21.10.2020 - viz níže k ošetřovnému (OČR) a do konce října by jej měl projednat Senát.

Poslanci 21. a 23.10.2020 schválili v režimu legislativní nouze návrhy několik zákonů, které nyní budou postoupeny do Senátu k dalšímu projednávání . Kromě "covidového" ošetřovného také tyto další zákony:

  • přerušení EET do 31.12.2022
  • nový kompenzační bonus pro OSVČspolečníky SRO či dohodáře
  • úlevy v prokazování nároků na některé dávky - viz tisková zpráva MPSV ze dne 19.10.2020
  • prodloužení ochrany pořadatelů kulturních akcí dle zákona 247/2020 Sb. i na akce zrušené až do 30.9.2021
  • novela zákona č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů
  • novela zákona č. 191/2020 Sb. - tzv. lex covid justice
  • novela zákona o investičních pobídkách.

Vláda 25.9.2020 schválila návrh zákona o zaměstnanosti, do kterého budou zapracována trvalá pravidla pro tzv. kurzarbeit - viz níže k podpoře zaměstnanosti. Návrh příslušného zákona byl v Poslanecké sněmovně projednán v 1. čtení dne 7.10.2020. a konečné schválení lze očekávat nejdříve v prosinci. Protože tzv. kurzarbeit může být schválen nejdříve od roku 2021, prodloužila vláda do konce roku program Antivirus "A" (viz níže) a v návaznosti na další uzavírání ekonomiky i Antivirus "B".

Do 30.10.2020 lze žádat o dotace z programu COVID - ubytování, a  to prostřednictvím Státního fondu podpory investic. Na portálu www.businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade a gestorem je MPO) jsou také dostupné odpovědi na nejčastější dotazy. 

O dotace z nového programu COVID - kultura2 lze žádat od 9.00 hod. pátku 23.10. do 24.11.2020, 18.00 hod, a to prostřednictvím stránek MPO

Od 21.10.2020 do 21.1.2021, 23:59 hodin lze žádat o dotace na částečnou úhradu nájemného z druhého dotačního programu COVID - nájemné2. Na portálu www.businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade a gestorem je MPO) jsou také dostupné odpovědi na nejčastější dotazy.

 

Evidence tržeb

Samostatným zákonem č. 137/2020 Sb. (tento zákon byl přijat v prvé vlně "koronavirových" zákonů) byly s platností od 27.3.2020 přerušeny povinnosti v oblasti evidence tržeb; novela tohoto zákona č. 263/2020 Sb. toto přerušení prodloužila do 31.12.2020 a další novela jej prodlouží do 31.12.2022 

Kde nás najdete

Ikona kde nás najdeteDATOS Group
Puškinova 2141/14, Plzeň

Provozní doba : 8.00 - 15.30

Partnerské weby

Logo ArgumentLogo Wapos