• ekonomické poradenství, nákladový controlling
 • outsourcing účetnictví a daňové evidence
 • outsourcing mezd a personalistiky

Nový daňový balík

Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Jde o novelu hned několika daňových zákonů, která mimo jiné přináší vyšší daňovou slevu na děti. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabude daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.
Uvádím stručný přehled změn obsažených v novele daňových zákonů:
 • v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
  • zvýšení slevy na dani na druhé dítě o 2400 korun na 19404 korun za rok, na třetí a další dítě o 3600 korun na 24204 korun za rok (toto opatření bude platit zpětně od 1. 1. 2017);
  • zpřísnění podmínek pro vyplacení daňového bonusu (nově bude podmíněn ročním příjmem ve výši šestinásobku minimální mzdy a do příjmu se nebude započítávat příjem např. z nájmu);
  • zpřísnění limitu pro výdajové paušály živnostníků ze dvou milionů korun na jeden milion korun;
  • znovuzavedení možnosti uplatňovat daňové slevy na manžela/manželku a děti při současném využití daňového paušálu;
  • možnost nechat si stanovit paušální daň finančním úřadem bude dostupnější většímu okruhu poplatníků (psali jsme zde);
  • zpřesnění podmínky pro osvobození příjmu z prodeje domu nebo bytu od daně;
  • možnost podepsat elektronicky žádost o měsíční zúčtování slevy na dani zaměstnavatelem;
  • možnost nepodávat daňové přiznání při souběhu dvou zaměstnání, pokud příjem z druhé závislé činnosti nepřesáhne 2500 korun za měsíc;
  • SVJ nebudou muset podávat daňové přiznání kvůli úrokům z vkladů u bank a záložen (v současnosti povinnost neplatí jen u úroků z běžného účtu);
  • možnost pro zaměstnavatele přispívat zaměstnancům na tištěné knihy

Kde nás najdete

Ikona kde nás najdeteDATOS Group
Puškinova 2141/14, Plzeň

Provozní doba : 8.00 - 15.30

Partnerské weby

Logo ArgumentLogo Wapos