• ekonomické poradenství, nákladový controlling
 • outsourcing účetnictví a daňové evidence
 • outsourcing mezd a personalistiky

Zpracování účetnictví

 • sestavení účetního rozvrhu účetní jednotky
 • sledování zákonných a formálních náležitostí účetních dokladů a daňových dokladů k DPH
 • zaúčtování převzatých účetních dokladů
 • zpracování účetního deníku, vč. poznámek a provázaností s ostatními evidencemi
 • vedení hlavní knihy a knih analytických účtů
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů a jejich průběžné inventury
 • vedení evidence dlouhodobého majetku
 • zpracování přiznání k DPH a vedení záznamní povinnosti (u plátců DPH)
 • sledování výše obratu pro účely zákona o DPH
 • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • sledování dosažení kritérií pro povinné ověření účetní závěrky auditorem
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob
 • tisk měsíčních výsledků hospodaření dle požadavku klienta
 • tisk konečných verzí zpracovaných účetních knih
 • vyhotovení účetních knih v plně elektronické podobě ve formátu pdf
 • tvorba interních směrnic účetní jednotky
 • účast při kontrolách státních orgánů v sídle naší společnosti bez přítomnosti klienta

 

Zpracování daňové evidence

 • vedení deníku příjmů a výdajů
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení karty dlouhodobého majetku
 • vedení karty zásob
 • vedení karty rezerv
 • tisk čtvrtletních výsledků hospodaření dle požadavku
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně dalších příjmů mimo §7
 • sledování dosažení kritérií pro povinný přechod na účetnictví
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • vyhotovení účetních knih v plně elektronické podobě ve formátu pdf
 • účast při kontrolách státních orgánů v sídle naší společnosti bez přítomnosti klienta

 

Ekonomické a organizační poradenství

 • poskytování účetních a daňových konzultací
 • daňové plánování
 • poradenství při zakládání obchodních společností
 • externí dohled nad vedením účetnictví (supervize )
 • účtování na IS klienta
 • zaškolení pracovníků (pokladní, fakturantka, účetní ...)
 • tvorba interních směrnic
 • zpracování výroční zprávy
 • zpracování pracovního řádu dle specifických podmínek, požadavků a potřeb klienta
 • rekonstrukce účetnictví nebo daňové evidence
 • zpracování podnikatelských záměrů pro účely úvěrů, dotací apod.
 • zpracování finančních analýz

Kde nás najdete

Ikona kde nás najdeteDATOS Group
Puškinova 2141/14, Plzeň

Provozní doba : 8.00 - 15.30

Partnerské weby

Logo ArgumentLogo Wapos